MSSI

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualności

Bezpłatna konferencja SMART CITY

Email Drukuj PDF

- W jakim zakresie województwo mazowieckie realizuje koncepcję inteligentnego rozwoju?
- W czym drzemie największy potencjał miast?
- W jakim stopniu miasta wykorzystują nowoczesne technologie?
- Czy zagospodarowanie odpadów komunalnych może obniżyć koszty ciepła i prądu, i wpłynąć na jakość życia mieszkańców?
- Czym jest Smart Grid - jedna z podstaw funkcjonowania SMART cities?
- Co to jest inteligentny rozwój transportu i infrastruktury - jak go wdrożyć?

Na powyższe, oraz wiele innych, ważnych pytań odpowiedzi szukać będą eksperci, politycy oraz samorządowcy podczas X edycji Ogólnopolskiego Kongresu:

SMART CITY - założenia i perspektywy
Warszawa 28 marca 2017


Tematyka kongresu:

DEBATA OTWIERAJĄCA
Możliwości rozwoju polskich miast i regionów oraz rola inicjatyw i zaangażowania społecznego.​

I. PANEL DYSKUSYJNY
Nowe technologie - istotny element dynamicznego rozwoju miast.

II. PANEL DYSKUSYJNY
Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich.

III. PANEL DYSKUSYJNY
Zarządzanie zasobami miejskimi - inteligentna infrastruktura miast oraz ekologiczny i zrównoważony transport.


Do bezpłatnego udziału w kongresie zaproszeni są:

- władze centralne - Parlament RP, Rząd RP, administracja rządowa
- władze administracji samorządu terytorialnego - gminy,  powiaty  i województwa
- przedstawicieli organów naczelnych i urzędów centralnych, jednostek podległych oraz służb mundurowych
- władze uczelni wyższych i instytucji badawczo-rozwojowych oraz przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk
- inwestorów krajowych i zagranicznych
- organizacje zrzeszające przedsiębiorców oraz organizacje samorządu gospodarczego, otoczenie  biznesu
- przedsiębiorców
- media branżowe

więcej informacji oraz szczegółowe informacje na stronie: http://successpoint.pl/smart-2017-warszawa

Zmieniony: piątek, 17 marca 2017 12:01
 

Konferencja - Nowe wyzwania w administracji publicznej 16.03.2017

Email Drukuj PDF

Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o., zaprasza Samorządy do udziału w wyjątkowym spotkaniu przedstawicieli administracji publicznej z całej Polski podczas wydarzenia: "Nowe wyzwania w administracji publicznej" - 16 marca 2017 r., Warszawa

Intensywny rozwój nowych technologii, Internetu i sieci telekomunikacyjnych wymusiło na administracji publicznej zmianę w sposobie komunikacji z obywatelem. E-usługi przestały być już strefą "science-fiction", a stały się codziennością każdego z nas. Dlatego z roku na rok przybywa urzędów w których można załatwić różne sprawy online. Wiąże się to jednak z inwestycjami w nowe rozwiązania, które pozwolą im wyjść na przeciw potrzebom obywatela i ułatwią wymianę informacji między nim,a urzędem.

Wykłady poprowadzoną m.in:

- Paweł Montwiłł - Senior Business Development Manager i Łukasz Sipa - Senior Account Manager, Squiz Poland
"7 wyzwań administracji publicznej w komunikacji internetowej"

- prof. dr hab. Dariusz Szostek - Profesor w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Opolskiego, radca prawny w Szostek_Bar i Partnerzy
"Doręczenia elektroniczne i hybrydowe – nieunikniona rewolucja?”
(Niniejsza prelekcja podejmie problematykę doręczeń elektronicznych ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikowanych doręczeń elektronicznych na gruncie rozporządzenia eIDAS. Omówione zostaną skutki takiego doręczenia na gruncie prawa materialnego, a także wybranych procedur (administracyjnej oraz cywilnej). Prelegent przybliży uczestnikom problematykę hybrydowych doręczeń, poprzez przyjęcie korespondencji w postaci elektronicznej, przetwarzanie jej na papier oraz doręczenie adresatom, a także odwrotny proces.)

- Bartosz Dominiak -  Smart city bloger
"Smart city w kontekście wyzwań w administracji publicznej"
(Czym dziś jest inteligentne miasto? Smart City 3.0: Technologie - Miasta - Mieszkańcy. Czy polskie miasta są już smart? Obecne trendy we wdrożeniach rozwiązań z obszaru smart city w Polsce. Co nas czeka w najbliższej przyszłości?)

- Piotr Absalon - Pracownik  samorządowy, Sekretarz Miasta Radlin.
"Elektroniczna deklaracja śmieciowa bez podpisu"

(Prezentacja przedstawia proste, a dzięki temu chętnie stosowane przez mieszkańców rozwiązanie umożliwiające złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez prosty formularz internetowy bez użycia podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego. W prezentacji poruszone zostaną problemy prawne, informatyczne i organizacyjne związane z wdrożeniem narzędzia. Analogiczne rozwiązanie może zostać wdrożone w każdej gminie.)

- Łukasz Eljasik – Główny specjalista w Biurze Organizacji Urzędu m.st. Warszawy
"Bezpieczeństwo danych osobowych i informacji"
(W nowoczesny świecie coraz bardziej wzrasta rola informacji. Nasze dane są bardzo cennym towarem. Dlatego tak wielką wagę przykłada się do ich zabezpieczenia. Prezentacja przedstawia najczęściej spotykane w administracji rodzaje informacji. Jej rolą jest przekazanie w zwięzłej formie sposobów zabezpieczenia informacji oraz obowiązków osób odpowiedzialnych.)

- Piotr Gajewski - Zastępca Dyrektora Departamentu Utrzymania i Rozwoju Systemów, Ministerstwo Cyfryzacji
''Wspólna infrastruktura państwowa. Nowe podejście Ministerstwa Cyfryzacji''

- dr hab. inż. Bolesław Szafrański - Profesor Wojskowej Akademii Technicznej, Instytut Systemów Informatycznych

Tematyka konferencji:

-   Kluczowe obszary współpracy samorządów i rządu związane z procesami informatyzacji państwa
-   Praktyka wdrażania SMART CITY
-   Niezawodność infrastruktury informatycznej (serwery, routery, sieci teleinformatyczne)
-   Wykorzystanie potencjału sieci szerokopasmowych
-   Rola technologii cloud computing – realna szansa czy zagrożenie?
-   Własna serwerownia czy usługi data center?
-   Systemy informatyczne wykorzystywane w urzędzie (kadrowy, Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, CRM, CMS, magazynowy)
-   Workflow - automatyzacja procesów biznesowych
-   Bezpieczeństwo danych i informacji
-   Rozwiązania wspierające bezpieczeństwo IT instytucji
-   Biometria w administracji publicznej
-   Mobile w administracji publicznej
-   Systemy wspierające komunikację (infokioski, zintegrowana komunikacja, komunikacja bezprzewodowa, wirtualni doradcy na stronach internetowych, portale korporacyjne, telefonia VOIP, telekonferencje)
-   Administracja publiczna w kontekście programów operacyjnych na lata 2014-2020
-   Wnioski z Projektu UEPA
-   Aspekty prawne

Do udziału zaproszeni są przedstawiciele administracji publicznej, odpowiedzialni za:

-    teleinformatykę,
-    planowanie i zakup infrastruktury
-    bezpieczeństwo IT, danych, informacji
-    komunikację i usprawnienie dostępu obywateli do informacji
-    zarządzanie dokumentacją
-    usprawnienie procesów
-    przetargi
-    kwestie finansowe i organizacyjne
-    zarządzanie kadrami

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie: http://multiexpo.pl/administracja-2

 

Propozycja partnerstwa w projekcie szkoleniowo - doradczym

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo,

 

Jednostka certyfikująca QS Zurich wraz ze szkoleniowcami będącymi sędziami Samorządowego Kolegium Odwoławczego zaprasza gminy zrzeszone w Mazowieckim Stowarzyszeniu Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego do udziału w projekcie finansowanym z Funduszy Unijnym.

Wszelkie informacje dotyczące projektu znajdują się w załączniku. Wszystkie koszty związane z wnioskowaniem pokrywa QS Zurich.

 

Szczegóły w załączonym pliku: ------->

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia !!!

Email Drukuj PDF

Panie i Panowie,

Burmistrzowie/Prezydenci /Wójtowie miast i gmin będących członkami Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin

na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa InformacyjnegoW dniu 28.04.2016 roku (czwartek) o godz. 10.00 w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku ul. Płocka 50

odbędzie się Walne Zebranie Członków Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Zaproszenie i porządek obrad zostały wysłane na skrzynki e-mail Państwa Urzędów.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie swojego udziału w Walnym Zebraniu do dnia 22 kwietnia 2016 r. (piątek)

na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie 23 663-13-27 oraz 606 368 378.

Kontakt z Panią Anetą Drążkiewicz ? sekretariat burmistrza.

Prezes Zarządu

Małgorzata Bebelska

Zmieniony: wtorek, 26 kwietnia 2016 07:24
 

Bezpłatny II Kongres Polski Cyfrowej

Email Drukuj PDF

Stowarzyszenie Miasta w Internecie zaprasza zainteresowanych problematyką kompetencji cyfrowych - przedstawicieli samorządów i ich placówek, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, szkół, a także praktyków i ekspertów nowoczesnej edukacji - 3 listopada br. na II Kongres Polski Cyfrowej, organizowany przez Stowarzyszenie ?Miasta w Internecie?.

Konferencja służyć ma rzetelnemu omówieniu aktualnego stanu działań na rzecz upowszechnienia kompetencji cyfrowych w Polsce i zaproponowaniu zmian w dotychczasowym modelu rozwiązywania problemu znaczącego ich deficytu w polskim społeczeństwie.

II Kongres Polski Cyfrowej pod hasłem KOMPETENCJE CYFROWE POLAKÓW ? FAKTY I MIRAŻE składać się będzie z 3 bloków:
?Blok 1. Cyfrowa Polka, cyfrowy Polak - portret niewyraźny
?Blok 2. Pieniądze na e-kompetencje. Dużo, w sam raz, czy niewiele?
?Blok 3. Edukacja czy integracja cyfrowa? Uciekający cel

Przedstawione zostaną wyniki badań Diagnozy Społecznej 2015 odnoszące się do tematyki korzystania z Internetu i kompetencji cyfrowych, modele skutecznej edukacji wspieranej przez technologie komunikacji i informacji możliwe do wdrożenia w najbliższych latach oraz możliwości finansowania projektów ?cyfrowej szkoły? ze środków funduszy unijnych. A także wnioski z realizacji projektów w latach 2010-2015.

PRELEGENCI: dr Dominik Batorski - DELab, Uniwersytet Warszawski; Krzysztof Głomb - Stowarzyszenie ?Miasta w Internecie?,  Katarzyna Jarzębowska - Departament Funduszy Strukturalnych, Ministerstwo Edukacji Narodowej; dr Tomasz Kulisiewicz - Szkoła Główna Handlowa, Paweł Nowak ? Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Kamil Sijko - Ośrodek Rozwoju Edukacji, dr hab. Katarzyna Śledziewska - Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski;  Rafał Sukiennik - Departament Rozwoju Cyfrowego, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju;  dr  Alek Tarkowski ? Centrum Cyfrowe: Projekt Polska, dr Łukasz Tomczyk - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Krzysztof Wojewodzic - Akademia Finansów i Biznesu VISTULA.

Konferencja, prowadzona przez Grzegorza Nawrockiego z TVP,  rozpocznie się 3 listopada o godz. 10:00 w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN.

Udział w kongresie jest bezpłatny. Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Kongres jest realizowany w ramach Projektu systemowego ? działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Sonda

Czy samorządy Mazowsza powinny współdziałać w pozyskiwaniu funduszy unijnych?
 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Partnerzy
ProjektyNewsflash

Panie i Panowie,

Burmistrzowie/Prezydenci /Wójtowie miast i gmin będących członkami Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin

na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa InformacyjnegoW dniu 28.04.2016 roku (czwartek) o godz. 10.00 w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku ul. Płocka 50

odbędzie się Walne Zebranie Członków Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Zaproszenie i porządek obrad zostały wysłane na skrzynki e-mail Państwa Urzędów.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie swojego udziału w Walnym Zebraniu do dnia 22 kwietnia 2016 r. (piątek)

na adres e-mail: burmistrz@plonsk.pl lub telefonicznie 23 663-13-27 oraz 606 368 378.

Kontakt z Panią Anetą Drążkiewicz ? sekretariat burmistrza.

Prezes Zarządu

Małgorzata Bebelska