MSSI

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualności

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Email Drukuj PDF

ZAPROSZENIE

Panie / Panowie Prezydenci / Burmistrzowie / Wójtowie miast i gmin będących członkami Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

W imieniu Zarządu Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zapraszam na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 19 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali konferencyjno-bankietowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie, przy ulicy Warszawskiej 24.

Drugi termin Walnego Zebrania Członków (w przypadku braku quorum) ustala się na dzień 19 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 13.30, również w sali konferencyjno-bankietowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie, przy ulicy Warszawskiej 24.

Ze względów organizacyjnych prosimy potwierdzenie swojego udziału w Walnym Zebraniu do dnia 13 czerwca 2017r. (wtorek) na adres ul. Kościuszki 45, Milanówek, tel. 22 758 30 61 wew. 222,  adres  e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ze względu na wagę poruszanych spraw proszę  o niezawodne  przybycie.

Z poważaniem

Małgorzata Bebelska

/-/

Prezes Zarządu Stowarzyszenia MSSI

 

VII edycja konferencji „Innowacyjna Gmina”

Email Drukuj PDF

8 czerwca br. w Golden Tulip Warsaw Centre odbędzie się siódma edycja konferencji „Innowacyjna Gmina” z cyklu Green Warsaw Conferences. Wydarzenie już od kilku lat jest inspiracją oraz źródłem wiedzy dla przedstawicieli samorządów.

W tym roku eksperci, naukowcy oraz samorządowcy będą rozmawiać na temat zrównoważonego rozwoju gmin, którego istotnymi elementami są: efektywność energetyczna, zielony transport oraz gospodarka
o obiegu zamkniętym. Każdej z tych kwestii będzie poświęcony blok tematyczny oraz panel dyskusyjny.

Ponadto, podczas tegorocznej edycji spotkania, zostaną zaprezentowane przykłady najbardziej zrównoważonych miast na świecie oraz polskie realizacje ekologicznych inwestycji. Uczestnicy będą mogli wysłuchać prezentacji o projektach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), które są szansą na inwestycje w gminach a także wziąć udział  w certyfikowanych warsztatach „Jak przeprowadzić projekt PPP
w gminie?”.

Do zadań samorządów należy m.in. energooszczędne budownictwo, ograniczanie emisji zanieczyszczeń, zmniejszenie zużycia energii i wody czy wdrażania innowacyjnych, ekologicznych technologii. Polskie gminy udowadniają, że można realizować ambitne projekty ekologiczne przy wsparciu programów rządowych
i unijnych. Podczas konferencji będzie można zapoznać się właśnie z takimi realizacjami!

Patronat nad konferencją objęli: Prezydent m.st. Warszawy, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Polska Izba Ekologii, Polska Izba Gospodarki Odpadami, Polska Izba Magazynowania Energi i Stowarzyszenie Ład na Mazowszu.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapraszają do udziału w spotkaniu osoby zainteresowane rozwojem innowacyjnych gmin w naszym kraju. Zapisy na spotkanie prowadzone są poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie http://www.greenwarsawconferences.org.pl/

 

Konferencja - Nowe wyzwania w administracji publicznej 16.03.2017

Email Drukuj PDF

Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o., zaprasza Samorządy do udziału w wyjątkowym spotkaniu przedstawicieli administracji publicznej z całej Polski podczas wydarzenia: "Nowe wyzwania w administracji publicznej" - 16 marca 2017 r., Warszawa

Intensywny rozwój nowych technologii, Internetu i sieci telekomunikacyjnych wymusiło na administracji publicznej zmianę w sposobie komunikacji z obywatelem. E-usługi przestały być już strefą "science-fiction", a stały się codziennością każdego z nas. Dlatego z roku na rok przybywa urzędów w których można załatwić różne sprawy online. Wiąże się to jednak z inwestycjami w nowe rozwiązania, które pozwolą im wyjść na przeciw potrzebom obywatela i ułatwią wymianę informacji między nim,a urzędem.

Wykłady poprowadzoną m.in:

- Paweł Montwiłł - Senior Business Development Manager i Łukasz Sipa - Senior Account Manager, Squiz Poland
"7 wyzwań administracji publicznej w komunikacji internetowej"

- prof. dr hab. Dariusz Szostek - Profesor w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Opolskiego, radca prawny w Szostek_Bar i Partnerzy
"Doręczenia elektroniczne i hybrydowe – nieunikniona rewolucja?”
(Niniejsza prelekcja podejmie problematykę doręczeń elektronicznych ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikowanych doręczeń elektronicznych na gruncie rozporządzenia eIDAS. Omówione zostaną skutki takiego doręczenia na gruncie prawa materialnego, a także wybranych procedur (administracyjnej oraz cywilnej). Prelegent przybliży uczestnikom problematykę hybrydowych doręczeń, poprzez przyjęcie korespondencji w postaci elektronicznej, przetwarzanie jej na papier oraz doręczenie adresatom, a także odwrotny proces.)

- Bartosz Dominiak -  Smart city bloger
"Smart city w kontekście wyzwań w administracji publicznej"
(Czym dziś jest inteligentne miasto? Smart City 3.0: Technologie - Miasta - Mieszkańcy. Czy polskie miasta są już smart? Obecne trendy we wdrożeniach rozwiązań z obszaru smart city w Polsce. Co nas czeka w najbliższej przyszłości?)

- Piotr Absalon - Pracownik  samorządowy, Sekretarz Miasta Radlin.
"Elektroniczna deklaracja śmieciowa bez podpisu"

(Prezentacja przedstawia proste, a dzięki temu chętnie stosowane przez mieszkańców rozwiązanie umożliwiające złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez prosty formularz internetowy bez użycia podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego. W prezentacji poruszone zostaną problemy prawne, informatyczne i organizacyjne związane z wdrożeniem narzędzia. Analogiczne rozwiązanie może zostać wdrożone w każdej gminie.)

- Łukasz Eljasik – Główny specjalista w Biurze Organizacji Urzędu m.st. Warszawy
"Bezpieczeństwo danych osobowych i informacji"
(W nowoczesny świecie coraz bardziej wzrasta rola informacji. Nasze dane są bardzo cennym towarem. Dlatego tak wielką wagę przykłada się do ich zabezpieczenia. Prezentacja przedstawia najczęściej spotykane w administracji rodzaje informacji. Jej rolą jest przekazanie w zwięzłej formie sposobów zabezpieczenia informacji oraz obowiązków osób odpowiedzialnych.)

- Piotr Gajewski - Zastępca Dyrektora Departamentu Utrzymania i Rozwoju Systemów, Ministerstwo Cyfryzacji
''Wspólna infrastruktura państwowa. Nowe podejście Ministerstwa Cyfryzacji''

- dr hab. inż. Bolesław Szafrański - Profesor Wojskowej Akademii Technicznej, Instytut Systemów Informatycznych

Tematyka konferencji:

-   Kluczowe obszary współpracy samorządów i rządu związane z procesami informatyzacji państwa
-   Praktyka wdrażania SMART CITY
-   Niezawodność infrastruktury informatycznej (serwery, routery, sieci teleinformatyczne)
-   Wykorzystanie potencjału sieci szerokopasmowych
-   Rola technologii cloud computing – realna szansa czy zagrożenie?
-   Własna serwerownia czy usługi data center?
-   Systemy informatyczne wykorzystywane w urzędzie (kadrowy, Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, CRM, CMS, magazynowy)
-   Workflow - automatyzacja procesów biznesowych
-   Bezpieczeństwo danych i informacji
-   Rozwiązania wspierające bezpieczeństwo IT instytucji
-   Biometria w administracji publicznej
-   Mobile w administracji publicznej
-   Systemy wspierające komunikację (infokioski, zintegrowana komunikacja, komunikacja bezprzewodowa, wirtualni doradcy na stronach internetowych, portale korporacyjne, telefonia VOIP, telekonferencje)
-   Administracja publiczna w kontekście programów operacyjnych na lata 2014-2020
-   Wnioski z Projektu UEPA
-   Aspekty prawne

Do udziału zaproszeni są przedstawiciele administracji publicznej, odpowiedzialni za:

-    teleinformatykę,
-    planowanie i zakup infrastruktury
-    bezpieczeństwo IT, danych, informacji
-    komunikację i usprawnienie dostępu obywateli do informacji
-    zarządzanie dokumentacją
-    usprawnienie procesów
-    przetargi
-    kwestie finansowe i organizacyjne
-    zarządzanie kadrami

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie: http://multiexpo.pl/administracja-2

 

Bezpłatna konferencja SMART CITY

Email Drukuj PDF

- W jakim zakresie województwo mazowieckie realizuje koncepcję inteligentnego rozwoju?
- W czym drzemie największy potencjał miast?
- W jakim stopniu miasta wykorzystują nowoczesne technologie?
- Czy zagospodarowanie odpadów komunalnych może obniżyć koszty ciepła i prądu, i wpłynąć na jakość życia mieszkańców?
- Czym jest Smart Grid - jedna z podstaw funkcjonowania SMART cities?
- Co to jest inteligentny rozwój transportu i infrastruktury - jak go wdrożyć?

Na powyższe, oraz wiele innych, ważnych pytań odpowiedzi szukać będą eksperci, politycy oraz samorządowcy podczas X edycji Ogólnopolskiego Kongresu:

SMART CITY - założenia i perspektywy
Warszawa 28 marca 2017


Tematyka kongresu:

DEBATA OTWIERAJĄCA
Możliwości rozwoju polskich miast i regionów oraz rola inicjatyw i zaangażowania społecznego.​

I. PANEL DYSKUSYJNY
Nowe technologie - istotny element dynamicznego rozwoju miast.

II. PANEL DYSKUSYJNY
Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich.

III. PANEL DYSKUSYJNY
Zarządzanie zasobami miejskimi - inteligentna infrastruktura miast oraz ekologiczny i zrównoważony transport.


Do bezpłatnego udziału w kongresie zaproszeni są:

- władze centralne - Parlament RP, Rząd RP, administracja rządowa
- władze administracji samorządu terytorialnego - gminy,  powiaty  i województwa
- przedstawicieli organów naczelnych i urzędów centralnych, jednostek podległych oraz służb mundurowych
- władze uczelni wyższych i instytucji badawczo-rozwojowych oraz przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk
- inwestorów krajowych i zagranicznych
- organizacje zrzeszające przedsiębiorców oraz organizacje samorządu gospodarczego, otoczenie  biznesu
- przedsiębiorców
- media branżowe

więcej informacji oraz szczegółowe informacje na stronie: http://successpoint.pl/smart-2017-warszawa

Zmieniony: piątek, 17 marca 2017 12:01
 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia !!!

Email Drukuj PDF

Panie i Panowie,

Burmistrzowie/Prezydenci /Wójtowie miast i gmin będących członkami Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin

na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa InformacyjnegoW dniu 28.04.2016 roku (czwartek) o godz. 10.00 w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku ul. Płocka 50

odbędzie się Walne Zebranie Członków Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Zaproszenie i porządek obrad zostały wysłane na skrzynki e-mail Państwa Urzędów.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie swojego udziału w Walnym Zebraniu do dnia 22 kwietnia 2016 r. (piątek)

na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie 23 663-13-27 oraz 606 368 378.

Kontakt z Panią Anetą Drążkiewicz ? sekretariat burmistrza.

Prezes Zarządu

Małgorzata Bebelska

Zmieniony: wtorek, 26 kwietnia 2016 07:24
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Sonda

Czy samorządy Mazowsza powinny współdziałać w pozyskiwaniu funduszy unijnych?
 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Partnerzy
ProjektyNewsflash

Panie i Panowie,

Burmistrzowie/Prezydenci /Wójtowie miast i gmin będących członkami Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin

na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa InformacyjnegoW dniu 28.04.2016 roku (czwartek) o godz. 10.00 w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku ul. Płocka 50

odbędzie się Walne Zebranie Członków Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Zaproszenie i porządek obrad zostały wysłane na skrzynki e-mail Państwa Urzędów.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie swojego udziału w Walnym Zebraniu do dnia 22 kwietnia 2016 r. (piątek)

na adres e-mail: burmistrz@plonsk.pl lub telefonicznie 23 663-13-27 oraz 606 368 378.

Kontakt z Panią Anetą Drążkiewicz ? sekretariat burmistrza.

Prezes Zarządu

Małgorzata Bebelska